Papaverpot

Papaverpotten

Met haar tere, transparante rode blaadjes is de papaver een bloem met een kwetsbare uitbundigheid. Na de bloeitijd krijgt de papaver een ingetogen schoonheid.

In de zaadbol, een  solide maar harmonisch gevormde voorraadkamer, rijpt het zaad voor de papavers van toekomst.

Mijn raku gestookte papaverpotten zijn geïnspireerd op de zaadbollen van papavers. Zowel qua vorm, als qua functie. De papaverpot is opslagplaats voor ideeën.

Laat je ideeen en idealen niet vervliegen, maar zet ze op papier en bewaar je ze in de papaverpot. Koester je ideeën en idealen en breng ze door verdere uitwerking tot bloei!

De potten zijn ca. 20 x 20 cm.


poppies